Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu im. Lotników Polskich

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolny Klub Wolontariatu

WOLONTARIAT

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie jest ważne to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi”

     Jan Paweł II


         Przy świetlicy szkolnej i Samorządzie Uczniowskim działa Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”. Wolontariat jest świadomą, dobrowolną działalnością podejmowaną na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach oraz schroniskach dla zwierząt.

TO WOLONTARIUSZE !
         Nasza szkoła również włączyła się w działalność wolontariacką upatrując w niej wartościowy element wychowania i edukacji. Klub prowadzi różne formy działalności.
W październiku przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Fundusze uzyskane z tej kwesty przeznaczone są na dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży
pochodzącej z najuboższych rodzin w Polsce.
Już szósty rok wspierana jest akcja „Adopcja na odległość” prowadzona przez księży misjonarzy ze Zgromadzenia Salezjanów. Naszymi podopiecznymi jest grupa młodzieży z miejscowości Luwingu, która leży w Zambii. Dzięki naszej pomocy materialnej młodzi Afrykańczycy mają zapewnioną naukę w szkole misyjnej. Już trzy razy gościliśmy misjonarzy salezjańskich: ks. Marka Kowalskiego i Afrykańczyka Sanzę Mulangu, którzy swoimi opowieściami przybliżyli życie afrykańskich rówieśników.


         SKW współpracuje z Kuchnią dla ubogich przy klasztorze O.O. Bernardynów w Radomiu, Hospicjum Królowej Apostołów oraz Domem Dziecka im. Błogosławionej Celestyny Faron w Łętowni koło Zakopanego. Nasi wolontariusze pomagają w pracach porządkowych na terenie hospicjum i Kuchni dla ubogich, biorą udział w kwestach ulicznych na rzecz hospicjum. Organizowane są zbiórki słodyczy przyborów szkolnych


i artykułów chemicznych dla podopiecznych z domu dziecka.
         W październiku klub uczestniczy w Marszach Integracyjnych im. Biskupa Jana Chrapka.
Klub współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka.”


         Nasi wolontariusze przestrzegają Karty Etycznej Wolontariusza, która jest nieformalnym kodeksem postępowania wolontariackiego, wskazującym na reguły i normy:
1. Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
3. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
4. Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
5. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
6. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
8. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
9. Będę działać w zespole.
10. Będę osobą na której można polegać.
11. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
12. Będę chętnie uczyć się.
13. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej wykonanej pracy.
14. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach i postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.Aktualności SKW "Pomocna dłoń"

Dyżury uczniów – wolontariuszy w Kuchni dla ubogich przy klasztorze O.O. Bernardynów w Radomiu
i Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu


         Nasza szkoła wspiera pracą wolontariacką Kuchnię dla ubogich przy klasztorze O.O. Bernardynów w Radomiu oraz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu.
Już siódmy rok nasi wolontariusze pracują w Kuchni dla ubogich. Raz w tygodniu czteroosobowa grupa pod opieką nauczyciela pomaga w przygotowywaniu posiłków
i sprzątaniu stołówki. Są to posiłki przygotowywane dla biednych osób z terenu Radomia.
         Natomiast wolontariat w hospicjum trwa już pięć lat. Nasi wolontariusze wykonują różne prace porządkowe na terenie budynku hospicyjnego przy  
ul. Wiejskiej 2. Biorą udział w kwestach ulicznych
na rzecz hospicjum. W zeszłym roku szkolnym dwa razy uczestniczyli w kweście. 1 listopada grupa
30 wolontariuszy kwestowała na cmentarzu na Firleju
i w Niedzielę Palmową 40 uczniów na ul. Żeromskiego.
         W tym roku szkolnym dyżury zaczynają się w sobotę 29 września.

Akcja „Adopcja na odległość"

         Minęło już ponad sześć lat od czasu włączenia się naszej szkoły w akcję ,,Adopcja na odległość” prowadzonej przez Salezjański Ośrodek Misyjny. Jest to program pomocy
w nauce  młodym ludziom z najuboższych krajów misyjnych.Od tego czasu „Adopcja na odległość”  umożliwiła edukację wielu tysiącom dzieci i młodzieży.
         Nasza szkoła ma pod opieką grupę dzieci ze szkoły podstawowej w Luwingu, która leży w Zambii. Dzięki naszej pomocy materialnej młodzi Afrykańczycy mają możliwość kontynuowania dalszej nauki.
         Nasza szkoła trzy gościła organizatorów tej akcji: ks. Marka Kowalskiego oraz Afrykańczyka Sanzę Mulangu, którzy przybliżyli młodzieży pracę misjonarzy w Afryce
i warunki życia tamtejszej ludności.
         19 listopada 2012 r. odbędzie się kolejne spotkanie z naszymi gośćmi.

         Na początku września Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu "Pomocna dłoń" otrzymał list z Zambii w Afryce z podziękowaniami za wspieranie nauki tamtejszej młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego